Your stories

Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counsellors, and the most patient of teachers. Charles W. Eliot

Differences between love and marriage

7. kapitola

tak aspoň krátký pozdrav z Německa;) Dark   

Kapitola 7. Fackování

 

Oznámení: nevlastním nic Tolkienova ani nikoho jiného!

Prosím, přečtěte si: Neumím moc dobře psát sexuální scény, takže dám varování před tím, než je napíšu. V této kapitole nejsou žádné, ale možná v některé z následujících budou. A ano, doufám, že se zasnoubí v další kapitole, pak bude následovat tak za dvě kapitoly svatba.

 

Nejmladší princ Temného hvozdu doslova poskakoval celou cestu halou směrem ke komnatám svého Ada. Legolas potichu otevřel dveře a jedním očkem nakoukl za roh, jeho Ada spal na posteli. Celarion počkal před dveřmi, když Legolas vešel dovnitř vzbudit svého otce. Kdokoliv byl pro Legolase nějak výjimečný, byl poctěn tímto probuzením alespoň jedinkrát a Celarion s ním byl již od jeho narození, takže to zažil již mnohokrát.

Se zaskřípěním otevřel dveře trochu více a strčil do nich hlavu, jeho otec vypadal, že ještě pořád spí, takže Legolas vešel. Potom se rozběhl směrem k té obrovské posteli. Vyskočil, jak nejvíce mohl a s výkřikem: „Vstávej, ADA!“, přistál na svém otci.

Thranduil vyskočil z postele, a čekal, že na sobě uvidí vrrka nebo nějakou podobnou příšeru. Místo toho král uviděl obraz své ženy v dětské podobě. Legolasovy oči radostně zářily a jeho vlasy mu spadaly na záda jako utkané ze zlata, když seděl vedle svého otce.

„Dobré ráno, Ada,“ řekl Legolas už o dost tišeji. Slezl ze svého otce a počkal na něj, než se oblékl. „Zúžil jsem svůj výběr na tři, Ada.“

Jeho otec se na něj otočil a usmál se: „A kdo to bude?“

Král Temného hvozdu tajně doufal, že spolu Legolas a Calayek budou dobře vycházet, takže by Legolase mohl často vídat, ale po tom, co slyšel od Celariona, se rozhodl, že bude raději, když jeho syn bude zdravý než blízko.

„Vybral jsem nápadníka z Imladris, lorda Haldira a kapitána Heldiona.“ Nechtěl si ponechat kapitána, ale musel vybrat někoho k těm zbývajícím dvěma.

„Prověřím si je všechny a počkám, až uvidím, že budou schopni tě bránit a dobře se o tebe starat.“ Thranduil se odebral do své studovny, aby popřemýšlel o nápadnících, které Legolas vybral. Nejmladší princ se odebral do jídelny, aby se nasnídal.  Cítil se teď docela klidně, když jeho otec měl už vše pod kontrolou. Na půli cesty potkal své bratry a ti se k němu připojili na snídani.

„Takže Legolasi, koho jsi teda vybral?“ zeptal se jeho bratr Glycil.

„Do toho vám nic není, otec vám to stejně dříve nebo později řekne.“ Legolas věděl, že jeho bratři umírají touhou zjistit, koho si budou moci podat a pronásledovat až do oznámení zásnub.

„Řekni nám to teď, Lístečku. Já i tví bratři bychom měli vědět, o koho se zajímáš. To nás snad nemáš rád, nebo nám nevěříš natolik, abys nám to řekl?“ Nataget ho zahrnul lítostí a doufal, že tak přiměje Lístečka, aby jim to řekl, ale jeho malý bratříček se nenechal nachytat.

Princ si nabral plnou lžíci jogurtu, strčil si ji do pusy a polknul; okázale si pak olízl rty a konečně odpověděl: „Aach, taky tak milujete po ránu tu chuť mísy plné viny.“ Usmál se na své bratry a dojedl. Elfátko se pak omluvilo a odešlo do zahrad na svou ranní procházku.

Doufal, že se vyhne svým nápadníkům a obzvláště nezvladatelným dvojčatům lorda Elronda. Jejich sestra a švagr byli úžasní, ale dvojčata samotná byla prostě otravná. Legolas věděl, že se neucházejí o jeho ruku, ale zdálo se, že mezi sebou soutěží o jeho pozornost. Celarion ztuhnul, když uslyšel pohyb na pěšince před nimi. Očima zachytil postavu elfa Calayeka. Zatáhl Legolase za sebe a Yancie a sám zaujal obranný postoj. Nápadníci, které si Legolas vybral, dostali vědět hned, jakmile Legolas oznámil jejich jména svému otci. Celarion nevěděl, jak někteří z nich budou reagovat na odmítnutí, ale doufal, že to bude vstřícně.

Calayek vystoupil směrem ke skupince.

„Chci si jen promluvit s princem a nabídnout mu své sbohem, nic jiného, strážce,“ řekl Calayek s úšklebkem. Celarion nemohl dělat nic jiného, než ustoupit stranou. Princ nebyl v bezprostředním nebezpečí, takže to nemohl elfovi odmítnout.

Calayek zvednul ruku, kterou mladý elf trochu váhavě přijal. Starší elf odvedl Legolase trochu dál po pěšince před tím, než se k němu otočil, aby k němu promluvil.

Calayek zatáhl za princovu ruku a silně si ji přitiskl k srdci.

„Takže princátko, jsem si jistý, že jste měl své důvody pro mé odmítnutí a respektuji vás za to, ačkoliv si myslím, že to byla špatná volba. Teď budete muset žít s elfem, kterého sotva znáte, daleko od domova a všech, které i jen vzdáleně znáte.“

Lísteček se pomalu začal kroutit bolestí, kterou mu způsoboval Calayekův hrozný stisk na jeho ruce. Kdyby ho elf jen o trošičku zesílil, určitě by mu zlomil nějakou kost. Zkoušel se vyprostit z toho sevření, ale marně. Otočil se, aby zavolal na Celariona, když ucítil, jak někdo jeho tělo zvedl a za něco zatáhl.

„Jestli se ještě NĚKDY takhle prince dotknete, srazím vám hlavu z ramen! A buďte si jistý, že váš král se o tomhle dozví.“

Legolas identifikoval postavu, která ho držela, jako lorda Haldira z Lothlorienu. Jakmile Calayek vyběhl ze zahrad, se Haldir otočil k mladému elfovi. Celarion stál nedaleko, ale cítil, že situace je pod kontrolou.

„Jste nějak zraněn?“ zeptal se Haldir. Přišel si s princem promluvit a uviděl, jak ho tu Calayek skoro mlátí. Uchopil stisknutou ruku do své o mnoho větší dlaně, aby ji zkontroloval. Nenašel žádné zlomené kosti, ale určitě se mu objeví nějaká modřina.

„Ne,“ odpověděl Lísteček stydlivě. Nikdy ještě nebyl takhle blízko k žádnému elfovi, který nebyl z rodiny nebo Celarion a lord voněl docela pěkně. Usmál se, když lord pustil jeho ruku a vzhlédl k němu.

Haldir musel zabránit všem instinktům ve svém těle, aby nepopadl mladšího elfa do náruče a neuvěznil ho ve vášnivém polibku. Mohl by do těch živě zelených očí zírat dny, ale Celarion je přerušil, když mezi ně ne příliš jemně vstoupil.

 „Za deset minut se máte setkat s několika dámami, můj princi, přijdeme pozdě.“

Slíbili, že provedou některé z dam, které přijely na návštěvu. Legolasovi byl tento úkol přidělen, protože jako jediný z královské rodiny měl nejblíže k ženám. Laskavě poděkoval Haldirovi a zamířil do tréninkových stájí, kde se měl s dámami setkat. Uviděl elfky, ale zaznamenal i dvojčata, která se před nimi očividně vytahovala. Většina z elfek vypadala znuděně, takže Legolas rychle přišel, aby je zachránil.

Elfky stihly utéct dvojčatům předtím, než se vydaly na procházku. Prošly stáje a okolí před tím, než zamířili k tréninkovému poli.

 

***

 

Strážce hranic mířil k šermířskému poli, kde se měl setkat s dvojčaty a princi z Temného hvozdu vyjma toho nejmladšího. Plánoval ztrapnit dvojčata před vojáky, kteří tam trénovali, ale zdálo se, že to bude ještě lepší. Zahlédl elfky, které tu byly na návštěvě, a málem se začal smát z čiré radosti.

„Lorde Elladane, lorde Elrohire, vyzívám vás ve jménu cti mateřského elfa,“ zakřičel Haldir na dvojčata a tasil svůj meč. Ostatní elfové rychle vyklidili pole a dámy vzhlédly.

„Pošpinili jste jméno nejmladšího prince Temného hvozdu, a proto vás vyzívám na souboj. Za každý prohraný souboj budete muset provést jednu věc podle mého přání.“

„Dobrá,“ řekla dvojčata unisono, snadno mohli Haldira porazit. Může vyhrát první dva, ale jeho výdrž někdy musí dojít.

„Pošpinili jste jméno našeho bratra Lístečka, proto vás vyzíváme na souboj. Za každý prohraný souboj musíte vykonat kdykoli úkol podle našeho přání,“ s tím vystoupili z davu tři starší princové Temného hvozdu. S Haldirem tohle plánovali a doufali, že vyhrají každý ze svých tří soubojů, které absolvují.

Dvojčata se ošila nad pohledem na starší prince a pak zahlédla nejmladšího prince se skupinkou elfek za plotem.  Legolas přeskočil plot a zamířil ke svým bratrům.

„Co myslíte tím, že pošpinili mé jméno, bratři? Nic jsem se o tom nedoslechl,“ nejmladší byl zmatený akcí svých bratrů a ti většinou udělali nějakou hloupost.

„Lordi Dvojčata lživě navedli lorda Haldira, proto byl lord tak šokován, když tě uviděl.“ Bratři byli naštvaní, protože elfové z Imladris urazili jejich malého bratra, neúmyslně ho dohnali k pláči a sprostě otravovali každého, kdo jim vkročil do cesty.

„Lordi řekli, že jsi hrozně ošklivý a nesnesitelný.“

Malý Lísteček se otočil a zahlédl provinilý výraz na jejich tvářích.

„Vy dva jste ti nej… ani nemůžu vymyslet jací… elfové na celé Ardě.“

Královské elfátko se otočilo zpět na své bratry a svého nápadníka.

„Dávám vám své požehnání.“

Každému podal květinu ze svého účesu, jak si žádala tradice. Každý z nich mu pak políbil ruku a vytasil svůj meč, mezitím už Legolas zamířil zpět k plotu.

Korunní princ Nataget vystoupil vpřed, uklonil se a souboj započal. Dvojčata byla dobrá, ale princovy schopnosti byly zdokonalené léty bojů s pavouky a skřety. Princové a lordi se měnili, dokud všechny souboje nebyly dokončeny. Dámy s nejmladším princem se šíleně smály, když už dvojčata při posledním souboji nedokázala ani zdvihnout své meče.

„Vybereme si svou odměnu, kdykoli se nám bude zdát příhodné.“

Lord a starší princové opustili pole před tím, než se začali nezadržitelně smát.

Mezitím Legolas s dámami v patách vešel na pole.

„Jak jste se mohli opovážit takhle o mně mluvit. Jste oba hrubí a zaostalí.“ Každému z nich pak vrazil jednu facku a odešel.

Dvojčata ležela roztažená na zemi se svaly i tvářemi žhnoucími. Zvládla by cokoli, ale ne být takhle zbyta před těmi dámami. Teď to bude chtít minimálně zázrak, aby si u nich získali alespoň trochu respekt. Ti dva se zvedli a doplazili se zpět do svých pokojů, aby si lízali své rány.

 

***

 

Legolas byl šťastný, když se konečně dostal ze společnosti těch elfek. Byly celkem milé, ale Legolas byl z nich unuděný k smrti. Seděl na svém soukromém balkóně a pozoroval, jak poslední paprsky slunce mizí za obzor. Viděl několik mladíků svého věku, jak vyjeli pryč za nějakým pozdním dobrodružstvím. Sledoval je, jak ojíždějí a přál si jedním z nich být.

„Proč je to tak, že se teď musím oženit? Proč ještě na chvilku nemůžu počkat?“ Jedinou odpovědí mu byl povzdech Yancie, když si položila hlavu do jeho klína. Doufal, že se ožení z lásky, ale ukázalo se, že to je asi vyloučené. Mwalin mu řekla, že se naučí milovat svého manžela a že po pár letech už to nebude tak zlé.

Ale mladý princ chtěl lásku teď.

 

TBC…

6. kapitola       8. kapitola

Žádné komentáře
 
All these stories belongs to its rightful owners, I own nothing and have no benefit from their work.